Agenda


Diensten Monniken

De monniken hopen in de loop van 2019 een klooster in de huidige herberg Rijsbergen op Schiermonnikoog te openen. Tot eind september mogen zij u verwelkomen bij hun diensten in de Sint Egbertkapel.
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
17.45 uur inlooptijd in stilte
18.15 uur   Vespers. Na de vespers is er ongeveer 20 min. stilte
19.00 uur   Completen. Na de completen is er ongeveer 10 min. stilte
19.30 uur sluiting van de kapel
U kunt aan elk onderdeel apart deelnemen.
Geen diensten: 21 - 29 juni, 14-16 aug, 28-29 sep.
www.kloosterschiermonnikoog.nl


Oecumenische meditatie

Lectio divina: met een monnik samen in de Bijbel lezen.
Op uitnodiging van de Protestantse Gemeente is
Broeder Paulus, monnik op Schiermonnikoog,
bereid gevonden om samen met ieder die dat wil
een kort stuk uit de Bijbel te lezen op de wijze van de monniken.
De Protestantse Gemeente op het eiland, wil graag deze vorm van meditatie aanbieden. Iedereen is welkom.
 
U bent welkom in de GotTjark tussen 09.00 tot 10.00 uur,
op  zaterdag 14 april,  12 mei,  9 juni,  7 juli, 4 augustus en 1 september
Kosten: suggestie, een vrijwillige bijdrage 
Tel. info G. Meerdink 06 53477050

Lectio Divina is een manier om biddend de bijbel te lezen. Het is een oude traditie, met wortels tot in de Vroege Kerk, vooral beoefend door de woestijnvaders in Egypte en Syrië in de vierde en vijfde eeuw. Augustinus schreef erover in zijn De Doctrina Christiana. Ook kerkvaders als Cassianus en Hieronymus schreven over de wisselwerking van lectio (lezing), meditatio (overdenking) en oratio (gebed), zo ook Luther (‘blijven bij één ding’)

Lectio Divina is een manier om in stilte en rust een bijbelgedeelte te lezen en te herlezen, opdat het een Woord van God voor jou kan worden, opdat God door dit bijbelwoord tot je kan spreken. Het is een luisteren met je hart.  

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69