VOLKSKERSTZANG

Zaterdag 17 december 2022 is er om 19.30 uur in de Got Tjark, de Volkskerstzang.
De fanfare I.N. en het koor 'ŕs Ferdyvendaasje' verlenen hun medewerking en Thom Klontje verzorgt de begeleiding op het orgel.

U bent van harte uitgenodigd om met elkaar kerstliederen te zingen en het kerstevangelie te horen.

Wat fijn dat het weer kan. Komt u ook?

LECTIO DIVINA

Elke eerste zaterdag van de maand in juni, juli, augustus en september

Zoals zo vaak zijn de kloosters bewaarplaatsen geweest voor oude wijsheid. En vandaag, in een tijd dat mensen liever plaatjes van zichzelf maken dan in de spiegel kijken, is de meditatieve omgang met bijbelteksten, het heel aandachtig luisteren naar wat Gods Woord doet in jou, een dwarse daad.

Met behulp van enkele aanwijzingen van Broeder Paulus (CisterciŽnzer monnik op Schiermonnikoog) luisteren de aanwezigen naar een vers uit de Bijbel en laten dit in zich omgaan.

U bent welkom in de Got Tjark
Aanvangstijd: 10.00 uur

ORGANISATIE:
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Kosten: vrijwillige bijdrage
tel. info Garda Meerdink 06 53477050


wees open
om te leren

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum de Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69