Agenda

Samen Zingen, een zanguur met Henriėtte Pieperiet:
oude en nieuwe religieuze liederen.
Georganiseerd door de werkgroep SamenZijn.

Dinsdag 1 augustus 20:00 uur in de Got TjarkDe Middagpauzediensten worden gehouden in
de Got Tjark op woensdag om 12:00 uur.
Op 2,9,16,23 en 30 augustus.

Op de middag tot rust komen, even uit handen leggen van hetgeen waarmee we bezig zijn. Om ons opnieuw te binnen te brengen in welk verband ons werken en rusten staat en met wie het verbonden is: met God, gezins en familieleden, collega’s, buren en vrienden, vacantiegangers en eilanders, bekenden en onbekenden. Iedere dag is een geschenk aan ons, tijd om er te mogen zijn, voor God en voor anderen. Daarom midden op de dag en moment dat ons helpt dit te binnen te brengen.

De Orde is als volgt.

1) Muziek
2) Psalmengebed (Psalmen in wisselspraak gezegd.)
3) Korte Schriftlezing en overdenking
4) Stilte
5) Onze Vader
6) Slotgebed
7) Zegen


De Zomerzondagavondvieringen

De 5 Zintuigen.  We hebben allemaal op school geleerd dat er
5 zintuigen zijn: zien, horen, ruiken, voelen en proeven. In deze zomerzondagavondvieringen willen we er met aandacht en verwondering bij stil staan. De vieringen zijn voorbereid door de Werkgroep Zomeravondvieringen. Ze beginnen om 19:15 uur en worden alle vijf gehouden in de R.K. Kapel aan de Badweg.
23 juli  HOREN
30 juli  ZIEN
  6 aug. VERWONDEREN Taizé-viering
13 aug. RUIKEN
20 aug. VOELEN & PROEVENHet eiland wandelt langs de kust
dwars tegen de zon in. Wat west
verliest, wint oost. Dus nee, nooit rust.
Meegaan, meegeven wat je rest.
Je bouwt niet voor de eeuwigheid.
Ach, da’s ook niet jouw pakkie-an.
Pak maar de jou gegeven tijd.
En wandel mee. Doe wat je kan.

           D
ichter: Adriaan Deurloo
           Uit: ontvallen schier  / 2015

  

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69