LECTIO DIVINA

Hartelijk welkom bij de
Oecumenische meditatie "Lectio Divina".
Vanaf april elke eerste zaterdag van de maand.
Got Tjark, 10 uur.

LECTIO DIVINA wordt begeleid door broeder Paulus. We lezen drie keer met elkaar een tekst uit de bijbel. Na elke lezing volgt een stilte; we volgen de methode van de monniken.
Na afloop drinken we een kop thee en kan er gedeeld worden.

Kleine bijdrage of gift wordt op prijs gesteld.
Organisatie vanuit de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.

Voor eventuele informatie kunt u bellen
naar Garda Meerdink tel. 0653 477 050

* *
*

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69