ANBI PG Schiermonnikoog

Algemene gegevens Schiermonnikoog behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Naam ANBI:
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Telefoonnummer: 0519-531269
RSIN: 824132051
Website adres: classisdokkum.protestantsekerk.net/
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl
Adres: Middenstreek 53
Postcode: 9166 LM
Plaats: Schiermonnikoog


De Protestantse Gemeente Schiermonnikoog is een geloofs- gemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: 'een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten' (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit is ook van toepassing op Protestantse Gemeente Schiermonnikoog.

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69