Cantorij


De cantorij zingt op de kerkelijke feestdagen zoals Kerstavond, Goede Vrijdag, Paaszondag en Eerste Pinksterdag.
Tevens  in Taiz-vespers en in enkele avonddiensten die worden voorbereid door een 'vespercommissie' en in de bijeenkomst op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag vr de eerste Adventszondag). Op die dag worden de mensen herdacht die in het voorafgaande jaar zijn overleden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel en mensen die geen lid van de kerk zijn geweest.

De repetities worden gehouden op donderdagavond, in de Got Tjark, aanvang: 20.00 uur.
In de periode van half september tot en met pinksteren .

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69