Contactgegevens

Postadres voor alle correspondentie
 
Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Middenstreek 53
9166 LM  Schiermonnikoog


Predikant

Ds. N.J. van Rijswijk
Middenstreek 53
9166 LM Schiermonnikoog
Telefoon: 0519-531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

Voorzitter van de Kerkeraad

Mw. J.T. Steensma
Karrepad 26
Telefoon 0519-532019
E-mailadres: jt.steensma@knid.nl

Scriba

Ds. N.J. van Rijswijk
Middenstreek 53
9166 LM Schiermonnikoog
Telefoon: 0519-531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

Kosters

Contactpersoon: Mw. T. Blom-Faber
Middenstreek 14
9166 LN Schiermonnikoog
Telefoon: 0519-531722
E-mail: s.blom@knid.nl

Ledenadministratie

Dhr. Th. Vlasma,
F.H. Gasaustraat 19, telefoon 0519-531164
E-mail: t.vlasma@knid.nl
Tevens het adres voor abonnementen op kerkblad Het Konvooi

Organisten

Contactpersoon: dhr. Th. Klontje
Langestreek 142
9166 LH Schiermonnikoog
Telefoon: 0519-531368
E-mail: th.klontje@kpnmail.nl

Penningmeester/administrateur

Dhr. Th. de Vries
Aisterbun 9
9166 SM Schiermonnikoog
Telefoon 0519-531417
E-mail: tdv.schier@knid.nl

Redactie Kerkblad Het Konvooi

Ds. N.J. van Rijswijk
Middenstreek 53, telefoon 0519-531269
E-mail: n.vanrijswijk@knid.nl

Dhr. E.F. Valster
Langestreek 108, telefoon: 0519-531286
E-mail: ernst_valster@yahoo.frReserveren van kerkgebouwen
Voor afspraken over het gebruik van de Got Tjark
kunt u zich wenden tot Mw. G. van de Lageweg - Aisterbun 1, tel. 0519-531119

Afspraken over het gebruik van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog (COS) kunt u maken met dhr. G.J. Klontje,
Reddingsweg 32, telefoon 0519-531692.
Zie ook 'Kerkgebouw huren'.Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69