Contactgegevens

Postadres voor alle correspondentie

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Middenstreek 53
9166 LM  Schiermonnikoog


Predikant

Ds. M. de Jong
telefoon: 0519-755048
e-mail: m.dejong4@knid.nl


Kerkenraad

Dhr. S.Dijs, voorzitter
telefoon: 0519-531579

Mw. G. Schut-van Eerten, plv.voorzitter
telefoon: 0519-531852
e-mail: kerkenraadschiermonnikoog@gmail.com


Ouderling-Kerkrentmeester

Dhr. S. Dijs
telefoon: 0519-531579
e-mail: sdijsevm@gmail.com


Voorzitter Diaconie

Dhr. H. Lalkens, voorzitter
Kerkelaantje 8
telefoon: 0621 491 133
e-mail: harn.Lauwkens@tele2.nl


Scriba

Mw. Ingrid Postma
telefoon: 0624 930 174
e-mail: ipostma88@gmail.com


Kosters

Contactpersoon: mw. T. Blom-Faber
Middenstreek 14
9166 LN Schiermonnikoog
telefoon: 0519-531722
e-mail: s.blom@knid.nl


Ledenadministratie

Dhr. Th. Vlasma
F.H. Gasaustraat 19,
telefoon 0519-531164
e-mail: t.vlasma@knid.nl
Tevens het adres voor abonnementen op kerkblad Het Konvooi


Organisten

Contactpersoon: dhr. Th. Klontje
Langestreek 142
9166 LH Schiermonnikoog
telefoon: 0519-531368
e-mail: th.klontje@kpnmail.nl


Penningmeester/administrateur

Dhr. Th. de Vries
Aisterbun 9
9166 SM Schiermonnikoog
telefoon 0519-531417
e-mail: t.devries50@outlook.com


Redactie Kerkblad Het Konvooi

Ilse van Delden
e-mail: Ilsecv55@gmail.com

Klasien van de Kamp
e-mail: tiga@live.nl


Reserveren van kerkgebouwen

Voor afspraken over het gebruik van de Got Tjark
kunt u zich wenden tot Ineke Abma,
telefoon 0650 211 514
e-mail: abmaineke@gmail.com

Afspraken over het gebruik van het Cultureel Ontmoetingscentrum De Stag (COS) kunt u maken met
Mevrouw B. Chanowski, per e-mail: info@cultureelschier.nl en basja@cultureelschier.nl

Zie ook 'Kerkgebouw huren'.Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69