Kerkdiensten in juni

De diensten worden gehouden in de Got Tjark
en beginnen om 10 uur.

  6 Ds. Ch. Schokker uit Gorssel
13 Ds. H.J. Meijer uit Roden
20 Ds. D.J. Deunk uit Malden
27 Ds. N.J. van Rijswijk

Bij binnenkomst worden uw naam en telefoonnummer
opgeschreven om als er toch een besmetting
geconstateerd wordt u snel te kunnen bereiken.
Opgave voor deelname is niet nodig omdat de dienst in
eerste instantie is bedoeld voor leden van de Protestantse
Gemeente Schiermonnikoog tot het getal van dertig
aanwezigen is bereikt. Vanaf 5 juni is verruiming, maar de
afstand ten opzichte van elkaar blijft 1,5 meter, waardoor
de verandering voor ons eerst niet groot zal zijn. Dit
wordt anders zodra wij in de zomermaanden gebruik
maken van De Stag.


contactpersonen:
S. Dijs,  voorzitter van de kerkeraad   531579
N. van Rijswijk, predikant                    531269

Internet
Wie over een computer en internet beschikt heeft een ruime keus uit online vieringen. -
De website https://kerkdienstgemist.nl/ biedt opnames van vieringen van gemeentes van
allerlei pluimage, oude en nieuwe opnames van diensten, alleen geluid of ook met beeld.
Rooms-Katholieke Parochie St. Egbert, kapel  aan de Badweg 69.  
Vieringen, iedere zondag om 10.30 uur.

Klooster Schiermonnikoog

Voor actuele gegevens: www.kloosterschiermonnikoog.nl

E-mail : kloosterschiermonnikoog@gmail.com

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69