Kerkdiensten


Protestantse Gemeente Schiermonnikoog


Kerkdiensten in juni 2023
De diensten in juni worden, tenzij anders vermeld, gehouden in de Got Tjark en beginnen om 10.00 uur.

  4 junids. M. de Jong
Lezingen: Exodus 34, 4-9 en Mattheus 28, 16-20
Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk
Koffiedrinken na de dienst. U bent van harte welkom.
11 junids. D. Roeters
Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk
18 junids. M. de Jong
Lezingen: Jesaja 12, 1-6 en Mattheus 9, 35-10, 15
Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk
25 junids. D. Kits
Collecte: 1. Diaconie 2. Plaatselijk kerkenwerk


Contactpersoon:
Ds. M. de Jong
e-mail: m.dejong4@knid.nl
telefoon: 0519 755 048

Internet
De intrede- en bevestingsdienst van ds. M. de Jong op 15 januari jl is nog te volgen op www.forstomedia.nl/pkn-schiermonnikoog/

De website kerkdienstgemist.nl/ biedt opnames van vieringen van gemeentes van allerlei pluimage, oude en nieuwe opnames van diensten, alleen geluid of ook met beeld.

Lectio Divina
Elke eerste zaterdag van de maand in juni, juli, augustus en september. Got Tjark, 10.00 uur. (Zie agenda.)Rooms-Katholieke Parochie
St. Egbert

Kapel aan de Badweg 69

Vieringen
Vieringen op zondag steeds om 10.30 u.
Ieder is welkom.

Zie: sintegbertkapel.nl
E-mail: mieke.thijsseling@gmail.comKlooster Schiermonnikoog

Voor actuele gegevens: www.kloosterschiermonnikoog.nl
E-mail : kloosterschiermonnikoog@gmail.com


Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum de Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69