K E R K D I E N S T E N

de ochtenddiensten beginnen om 10:00 uur
en worden doorgaans gehouden in de Got Tjark.
Eventuele wijzigingen vindt u op de deur of
in het ‘kastje’ met mededelingen van de Got Tjark

COS  =  Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog / Aan de Langestreek
Got Tjark = ‘Grote Kerk’ , de kerk op het kerkhof, aan het Ds. Hundlingiuspad.

Januari   
  1    Ds. N.J. van Rijswijk
  6    Ds. H. Procee  uit Vledder       
13    Ds. N.J. van Rijswijk
20    Ds. N.J. van Rijswijk
27    Ds. N.J. van Rijswijk
  
Februari   
  3    Ds. L. Schokker uit Gorssel
10    Ds. N.J. van Rijswijk
17    Ds. N.J. van Rijswijk
24    Ds. N.J. van Rijswijk
  
Maart   
  3    Ds. H. van Noord  uit Assen
  6    Ds. N.J. van Rijswijk 19:30 u.
        Bidstond Gewas en Arbeid
10    Ds. J.T. Vos- Butijn uit  Bilthoven
17    Ds. N.J. van Rijswijk
24    Ds. N.J. van Rijswijk
31    Ds. N.J. van Rijswijk

April   
  7    Ds. W. Blanken uit Zutphen
14    Ds. N.J. van Rijswijk. Palmzondag
18    Ds. N.J. van Rijswijk. 19:30 u. Witte donderdag.
        Viering Heilig Avondmaal
19    Ds. N.J. van Rijswijk. 19:30 u.
        Goede Vrijdag. M.m.v. de Cantorij
21    Ds. N.J. van Rijswijk.  Pasen.
        Dienst in COS om 10:00 u. M.m.v. de Cantorij
28    Ds. T. Van’t Hof uit Leek


contactpersoon: N.J. van Rijswijk – Telefoon 531269 –
                          E-mail: n.vanrijswijk@knid.nlRooms-Katholieke Parochie St. Egbert, kapel  aan de Badweg 69.  
Vieringen, iedere zondag om 10.30 uur.

Diensten Monniken

De monniken hopen in de loop van 2019 een klooster
in de huidige herberg Rijsbergen op Schiermonnikoog te openen.
Tot eind september mogen zij u verwelkomen bij hun diensten
in de Sint Egbertkapel.
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

17.45 uur inlooptijd in stilte
18.15 uur   Vespers. Na de vespers is er ongeveer 20 min. stilte
19.00 uur   Completen. Na de completen is er ongeveer 10 min. stilte
19.30 uur sluiting van de kapel
U kunt aan elk onderdeel apart deelnemen.

www.kloosterschiermonnikoog.nl

Wees welkom!

Broeders Alberic, Jelke, Paulus en Vincentius


RK Kapel St Egbert
Badweg 69
Schiermonnikoog

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69