KerkgebouwenDe Got Tjark - Ds. Hundlungiuspad
Het huidige kerkgebouw dateert uit 1866. Aan dit gebouw gaan drie gebouwen vooraf. De eerste kerk stond in het dorp Westerburen. Het gebouw was tot 1465 kapel en van de monniken van het klooster Claerkamp, bij Rinsumageest. Van 1465-1580 vervulde de kerk tevens de functie van parochiekerk voor het dorp. Het klooster is door de Staten van Friesland geliquideerd, toen de Kerkhervorming hier werd doorgevoerd.
Daarna heeft het kerkgebouw voor de Protestantse gemeente gediend van 1580 tot 1715. Door dreigende 'overstuiving' van het dorp heeft men tijdig de kerk afgebroken, evenals andere huizen uit dat dorp, en meegenomen naar een nieuw te bouwen dorp. Het tweede kerkgebouw heeft van 1715 dienst gedaan en stond op de kwelder ten zuidwesten van het huidige dorp tot 1760, toen die kerk 'ten prooi werd aan de golven.'Het derde kerkgebouw stond van 1762 tot 1866 op de plaats van dit huidige gebouw en werd vanwege bouwval-ligheid gesloopt. Op de fundamenten werd de huidige kerk gebouwd.

Sinds de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in mei 2005 verenigden tot de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog is dit gebouw in gebruik bij deze Gemeente.
Deze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Aan de Langestreek staat een ander in het oog springend gebouw:


Cultureel Centrum De Stag
Het werd in 1962 gebouwd als opvolger van de in 1906 in gebruik genomen gereformeerde kerk. Dit gebouw was te klein geworden voor de gegroeide gemeente en de vele zomergasten.De nieuwe kerk is nog steeds eigendom van de Protestantse Gemeente, maar de kleine gemeente kan de kosten voor het onderhoud van twee gebouwen niet dragen. Daarom is de exploitatie van De Ontmoetingskerk overgedragen aan de Stichting Cultureel Centrum De Stag.De Stichting maakt het gebouw dienstbaar aan tal van culturele activiteiten. Het is daarvoor bijzonder geschikt sinds de uitbreiding met een royale foyer en nieuwe sanitaire voorzieningen.
Het biedt op dit moment de zaal met de beste akoestiek op het eiland.In 2009 werd het centrum nog verrijkt met een prachtig orgel waarop organisten van naam en faam concerten komen geven.
Het centrum wordt op hoogtijdagen en andere bijzondere gelegenheden gebruikt door de Protestantse Gemeente omdat het meer zitplaatsen biedt dan de Got Tjark.

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69