Kerkgebouw huren

Got Tjark


Voor afspraken over het gebruik van
de Got Tjark kunt u zich wenden tot
Ineke Abma, e-mail: abmaineke@gmail.com, tel.nr. 06-50211514

De Got Tjark biedt plaats aan maximaal
180 mensen.
Er is een eenvoudige keuken en een
toilet aanwezig.
Geluidsversterking en mogelijkheid om
CD's af te spelen.Verhuurtarieven Got Tjark                  Ingangsdatum 01 januari 2023

1/5 t/m 1/10 Zomer tarief 1/10 t/m 1/5 Winter tarief Vast tarief
1Trouwdiensten voor niet gemeenteleden waarbij onze eigen predikant of diens plaatsvervanger en een afvaardiging van de kerkenraad wordt gevraagd440,- 460,-
2Trouwdiensten voor niet gemeenteleden waarbij men de eigen predikant meeneemt 220, 240,-
3Trouwbijbel voor niet gemeenteledenkostprijs
4Verhuur ten behoeve van het sluiten van een burgerlijk huwelijk 400,- 420,-
5Trouwdiensten voor eigen gemeenteleden die financieel aan de instandhouding van de gemeente bijdragen gratisgratis
6Begrafenissen van niet gemeenteleden en gemeenteleden die niet financieel aan de instandhouding van de gemeente bijdragen 220,- 240,-
7Begrafenissen van niet gemeenteleden en gemeenteleden die niet financieel aan de instandhouding van de gemeente bijdragen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van de predikant of diens plaatsvervanger 440,- 460,-
8Begrafenissen van gemeenteleden die financieel aan de instandhouding van de gemeente bijdragengratisgratis
9Verhuur aan koren en muziekgroepen en presentaties 100,- per dagdeel 120,- per dagdeel
9AHuur voor een avond uitvoering voor koren of muziekgroepen 160,- 180,-
10Exposities per week 110, 220,-
11Vergoedingen die in rekening worden gebracht voor het verlenen van diensten per dienst:
Koster 60,-
Organist/pianist 60,-
CD opname 25,-
Gebruik beamer profit 50,-
Gebruik beamer non profit 25,-
[Download als pdf]

NB
Met bijzondere groepen en muziekfestivals zijn aparte overeenkomsten getroffen.
Cultureel Ontmoetingscentrum
De Stag


Afspraken over het gebruik van het Cultureel Ontmoetingscentrum De Stag kunt u maken Mevrouw B. Chanowski, per E-mail: info@cultureelschier.nl en basja@cultureelschier.nl

De grote zaal van het Ontmoetingscentrum biedt plaats aan 380 mensen.
Het centrum beschikt over een ruime foyer met een goed uitgeruste keuken en er zijn meerdere toiletten. Mogelijkheden voor gebruik van een beamer, moderne licht- en geluidsinstallatie.
Huurtarieven nader overeen te komen.

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Ontmoetingscentrum De Stag
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69