Kerkeraad

De kerkeraad van een protestantse gemeente bestaat uit
ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leven en werken van de gemeente.

Ouderlingen
De ouderlingen hebben elk een wijk, waarin zij samen met de wijkdiaken en de wijkcontactpersoon contact onderhouden met de mensen in hun wijk, verbindingen proberen te leggen tussen mensen onderling en mensen verbonden houden met de taken en het leven van gemeente als geheel.

Diakenen
De diakenen worden het meest zichtbaar als zij dienen aan de tafel
wanneer het Avondmaal (de Maaltijd van de Heer) wordt gehouden.
Zij laten in hun werk in de gemeente en daarbuiten aan mensen
iets merken van 'barmhartigheid', 'goedheid' 'zomaar', belangeloos.
De diakenen bepalen de gemeente erbij te handelen vanuit die
woorden. Ze zamelen ook geld in om het uit te delen aan hen die het nodig hebben, dichtbij en veraf.

Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters wordt de zorg toevertrouwd voor de gebouwen en voor zaken die met het vermogen van de gemeente te maken hebben. Zij behartigen alle financiŽn voor zover die niet met de diakonie te maken hebben.
De leden van een protestantse gemeente geven vrijwillig een deel van hun inkomen (ca 2 %) aan de kerk. Hiervan wordt het tractement van de dominee betaald, de vergoedingen voor kosters en organisten. Evenals alle kosten aan gebouwen en alle kosten die gemaakt worden om als gemeente te functioneren.

Predikant
De predikant in een protestantse gemeente heeft de taak
om de bijbel te bestuderen, de kerkdiensten te leiden, en de gemeenteleden, jong en oud, bijeen te houden, door hen te bezoeken of bijeen te brengen voor gespreksmiddagen/avonden, waarbij ontmoeting en leren in het geloof aandacht krijgt.

De leden van een kerkeraad worden ook wel ambtsdragers genoemd. Zij bekleden een ambt. Het is voor de meeste mensen geen dagelijks werk, zij doen het kerkewerk in de vrije tijd, maar zij zijn toch meer dan vrijwilligers. Want wanneer je ouderling, diaken of kerkrentmeester wordt, leg je vrijwillig een belofte af om je werk eerlijk te doen, ijverig, en niet verder te vertellen wat je ziet of hoort wanneer je dit werk doet. Kortom, je belooft betrouwbaar te zijn.


Kerkeraadsleden en contactpersonen zijn:


Wijk 1
Ouderling: vacature
Diaken: Dhr. H. Lalkens, telefoon 531886
Wijkcontactpersonen:
Hr. R.P. Visser, telefoon 531053
Mw. J. Kok-Graaf, telefoon 531516


Wijk 2                                                                          
Ouderling: vacature 
Diaken:  vacature
Wijkcontactpersoon: 
Mw. G. Schut-van Eerten, telefoon 531852
Dhr. M. Kok, telefoon 531516

Wijk 3
Ouderling: Mw. G. Meerdink-Visser, telefoon  06534 77050
Diaken: vacature
Wijkcontactpersoon:
Mw. W.J.M. van der Stoep-Ketting, telefoon 531305
Mw. A. Boersma-Prummel, telefoon 531258

Wijk 4
Ouderling: Dhr. M. van Delden, telefoon 252285
Diaken: Dhr. J. Poortinga, telefoon 701823
Wijkcontactpersoon:
Mw. A. van der Zee-van Wijk, telefoon 531342
Mw. A. Westerhof-Pompstra, telefoon 531602
Tot wijk 1 wordt gerekend:
Westerburenweg, Noorderstreek, Middenstreek, Voorstreek, Martjeland, Melle Grietjespad, Karrepad, Torenstreek, Langestreek-west, Louwvlakte, Helmsnijderspad. Zwarteduinenweg.

Tot wijk 2 behoren:
Langestreek-oost, Langestreek om de Noord, Badweg, Jacobspad, Tjebbeglop, Reddingsweg, Elimpad, Kooipad, Heereweg, Veerweg, Aisterbun.

Tot wijk 3 horen:
Langestreek 1, Nieuwestreek, Willemshof, Kerkelaantje, Oosterreeweg, Pathmosstraat, Stachouwerstraat, Gratia Susannastraat, Van Starkenborghstraat, M.J. Tuntelerstraat, Reeweg, Van der Molenpad, Vierhuizen.


Tot wijk 4 horen:
Burgemeester Van den Bergstraat, F.H. Gasaustraat, W. Dijkstraat, Bķterblom, Hazeblom, Martha Karststraat, Ds. Hasperstraat
Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69


Dorpshuis
Torenstreek 18a