Kerkenraad

De kerkenraad van een protestantse gemeente bestaat uit
ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor het leven en werken van de gemeente.

Ouderlingen
De ouderlingen hebben elk een wijk, waarin zij samen met de wijkdiaken en de wijkcontactpersoon contact onderhouden met de mensen in hun wijk, verbindingen proberen te leggen tussen mensen onderling en mensen verbonden houden met de taken en het leven van gemeente als geheel.

Diakenen
De diakenen worden het meest zichtbaar als zij dienen aan de tafel wanneer het Avondmaal (de Maaltijd van de Heer) wordt gehouden.
Zij laten in hun werk in de gemeente en daarbuiten aan mensen iets merken van 'barmhartigheid', 'goedheid' 'zomaar', belangeloos.
De diakenen bepalen de gemeente erbij te handelen vanuit die woorden. Ze zamelen ook geld in om het uit te delen aan hen die het nodig hebben, dichtbij en veraf.

Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters wordt de zorg toevertrouwd voor de gebouwen en voor zaken die met het vermogen van de gemeente te maken hebben.
Zij behartigen alle financiŽn voor zover die niet met de diakonie te maken hebben.
De leden van een protestantse gemeente geven vrijwillig een deel van hun inkomen (ca 2%) aan de kerk. Hiervan wordt het tractement van de dominee betaald, de vergoedingen voor kosters en organisten. Evenals alle kosten aan gebouwen en alle kosten die gemaakt worden om als gemeente te functioneren.

Predikant
De predikant in een protestantse gemeente heeft de taak
om de bijbel te bestuderen, de kerkdiensten te leiden, en de gemeenteleden, jong en oud, bijeen te houden, door hen te bezoeken of bijeen te brengen voor gespreksmiddagen/avonden, waarbij ontmoeting en leren in het geloof aandacht krijgt.

De leden van een kerkenraad worden ook wel ambtsdragers genoemd. Zij bekleden een ambt. Het is voor de meeste mensen geen dagelijks werk, zij doen het kerkewerk in de vrije tijd, maar zij zijn toch meer dan vrijwilligers. Want wanneer je ouderling, diaken of kerkrentmeester wordt, leg je vrijwillig een belofte af om je werk eerlijk te doen, ijverig, en niet verder te vertellen wat je ziet of hoort wanneer je dit werk doet. Kortom, je belooft betrouwbaar te zijn.


Kerkenraadsleden en contactpersonen zijn:

Wijk 1
Ouderling Harm Lalkens
DiakenGreet Schut
Wijkdames  Jannie Kok, Klasien vd Kamp.

Voorstreek, Middenstreek, Westerburenweg, Martjeland, Karrepad, Zw.duinenweg, Torenstreek, Langestreek west, Noorderstreek, Badweg, Tjebbeglob.

Wijk 2
Ouderling Ilse van Delden
DiakenAlice Boersma, Gert Jan Klontje
Wijkdame   Wil vd Stoep.

Reeweg, Nieuwestreek, Willemshof, Kerkenlaantje, Stachouwerstraat, v. Starkenborgstraat, Gr.Suzannastraat, Oosterreeweg, Langestreek oost, Kooipad, Veerweg, Heereweg.

Wijk 3
Ouderling Marius van Delden
DiakenJappie Poortinga
Wijkdame   Alie van der Zee.

Burgem.vd Bergstraat, Bķterblom, F.Gasaustraat, Martha Karststraat, Ds.Hasperstraat, Bouwes Tieuwn, Willem Dijkstraat, Jacobspad, Reddingsweg, Rijspolder.Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69