Kerkblad Het Konvooi

Redactie:
N.J. van Rijswijk
Middenstreek 53, telefoon 0519-531269

Co÷rdinatie bezorging:
Th. Vlasma,
F.H. Gasaustraat 19, telefoon 531164

Druk:
info@rekladruk.nl tel. (0511) 457 190

Abonnement 'het KONVOOI'
€ 16,00 (per post € 18,00)
Bank: NL80 RABO 0346 1866 68
T.n.v. 'Konvooi Gez. Kerken'
F.H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Aanleveren van kopij bij voorkeur via het e-mail adres: schiermonnikoogkonvooi@gmail.comJaargang 2021:

   1. februari
   2. maart
   3. april
   4. mei
   5. juni
   6. juli/aug.
     7. september
     8. oktober
     9. november
   10. dec./jan.

Archief:
2020:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10 2019:   01   02   03   04   05   06   07   08   10   11 2018:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2017:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2016:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2015:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2014:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2013:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2012:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2011:   01   02   03   04   05   06   07   08   09
2010:   01   02   03   04   05   06   07   08   09
2009:   01   02   03   04   05   06   07   08   09

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69