Kerkblad Het Konvooi

Redactie:
Ilse van Delden, e-mail: Ilsecv55@gmail.com;
Klasien van de Kamp, e-mail: tiga@live.nl.

Co÷rdinatie bezorging:
Th. Vlasma,
F.H. Gasaustraat 19, telefoon 0519-531164

Druk:
info@rekladruk.nl
tel. 0511-457190

Abonnement 'het KONVOOI'
€ 16,00 (per post € 18,00)
Bank: NL80 RABO 0346 1866 68
T.n.v. 'Konvooi Gez. Kerken'
F.H. Gasaustraat 19 / 9166 RB Schiermonnikoog

Aanleveren van kopij
bij voorkeur via het e-mail adres:
schiermonnikoogkonvooi@gmail.comJaargang 2024:

   1. febr
   2. mrt
   3. apr
   4. mei
   5. juni
   6. juli/aug.
     7. sept
     8. okt
     9. nov
   10. dec/jan '24

Archief:
2023:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2022:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2021:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2020:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2019:   01   02   03   04   05   06   07   08   10   11
2018:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2017:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2016:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2015:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2014:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2013:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2012:   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10
2011:   01   02   03   04   05   06   07   08   09
2010:   01   02   03   04   05   06   07   08   09
2009:   01   02   03   04   05   06   07   08   09

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69