Privacyverklaring

In verband met het inwerking treden van de wet op de privacy heeft de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog een ‘privacyverklaring’ opgesteld.Naam:
Voorletters of voornaam:
E-mailadres:
Telefoon:

verklaart hierbij (aanvinken s.v.p.):

de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog te hebben gelezen;

de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog toestemming te geven voor het verwerken van zijn/haar persoons- c.q. contactgegevens.