Kerkrentmeesters

mw I. van Delden-Veening  (ouderling-kerkrentmeester)
Telefoon: 0519-252285, E-mail: Ilsecv55@gmail.com

Dhr. C.F. Brandt, (Rentmeester)
telefoon 0519-531441

Protestantse Gemeente Schiermonnikoog
Bankrekening Kerk: NL90RABO0346122953


De kerkrentmeesters wordt de zorg toevertrouwd voor de gebouwen en voor zaken die met het vermogen van de gemeente te maken hebben. Zij behartigen alle financiŽn voor zover die geen betrekking hebben op aangelegenheden van de diakonie.
De leden van een protestantse gemeente geven vrijwillig een deel van hun inkomen (ca 2%) aan de kerk. Hiervan wordt het tractement van de dominee betaald, de vergoedingen voor kosters en organisten. Evenals alle kosten aan gebouwen en alle kosten die gemaakt worden om als gemeente te functioneren.Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69