Trouwen op Schiermonnikoog.


Wilt u trouwen op Schiermonnikoog?
In de Got Tjark (naam van de Grote Kerk in de eilander taal)
worden zowel burgerlijke als kerkelijke huwelijken gesloten.

Voor de aanvraag tot het sluiten van het burgerlijk huwelijk op Schiermonnikoog dient u contact op te nemen met het Gemeentehuis, telefoon 0519-535050.
Voor het houden van een kerkdienst bij gelegenheid van een huwelijk en voor het huren van het kerkgebouw voor tentoonstellingen of uitvoeringen, kunt contact opnemen met Ineke Abma, e-mail: abmaineke@gmail.com, tel.nr. 06-50211514Kerkdiensten bij gelegenheid van uw huwelijk vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de kerkgemeenschap waartoe u behoort. U dient zelf uw (wijk)predikant of een andere predikant uit te nodigen.

De predikant van de Protestantse Gemeente Schiermonnikoog is niet beschikbaar voor het bevestigen van huwelijken van mensen van buiten de Gemeente Schiermonnikoog.


Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cultureel Centrum De Stag
Langestreek 23


RK kapel St. Egbert
Badweg 69