K E R K D I E N S T E N


Het risico van verspreiding, en besmetting met het coronavirus willen wij-
voor zover wij daar iets aan kunnen doen- voorkomen.

Kerkdiensten in maart en april

In de maand Maart en April houden wij (nog) geen kerkdiensten maar in plaats daarvan
wordt op zondagmorgen om tien uur een Meditatief Moment uitgezonden
door Schiermonnikoog-TV.
Op Witte Donderdag 1 april en op Goede Vrijdag 2 april om 19:30 uur.
Op de Paasmorgen om 10:00 uur.
 

contactpersonen:
S. Dijs,  voorzitter van de kerkeraad   531579
N. van Rijswijk, predikant                    531269

Internet
Wie over een computer en internet beschikt heeft een ruime keus uit online vieringen. -
De website https://kerkdienstgemist.nl/ biedt opnames van vieringen van gemeentes van
allerlei pluimage, oude en nieuwe opnames van diensten, alleen geluid of ook met beeld.

Van harte Gezegende Paasdagen toegewenst !Rooms-Katholieke Parochie St. Egbert, kapel  aan de Badweg 69.  
Vieringen, iedere zondag om 10.30 uur.

Klooster Schiermonnikoog

Voor actuele gegevens: www.kloosterschiermonnikoog.nl

E-mail : kloosterschiermonnikoog@gmail.com

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69