Kerkgebouw huren

Got Tjark


Voor afspraken over het gebruik van de Got Tjark kunt u zich wenden tot
mevrouw G. van de Lageweg - Aisterbun 3,
tel. 0519/531119


De Got Tjark biedt plaats aan maximaal 180 mensen.
Er is een eenvoudige keuken en een toilet aanwezig.
Geluidsversterking en mogelijkheid om CD's af te spelen.Verhuurtarieven Got Tjark
                      Ingangsdatum 01 januari 2019

1. Trouwdiensten voor niet gemeenteleden
     waarbij predikant van Schiermonnikoog
     of diens plaatvervanger
     en een afvaardiging van de kerkenraad
     wordt gevraagd.
  € 440

2. Trouwdiensten voor niet gemeenteleden
     met de eigen predikant € 220
3.  Trouwbijbel voor niet gemeenteleden
     tegen kostprijs.
4.  Verhuur ten behoeve van het sluiten
     van een burgerlijk huwelijk    € 400 
5. Trouwdiensten voor eigen gemeente-
     leden die financieel aan de instand-
     houding van de gemeente bijdragen,
     Gratis  .

6. Begrafenissen van niet gemeenteleden
    en gemeenteleden die niet                                
    financieel aan de instandhouding van
    de gemeente bijdragen
€ 220

7. Begrafenissen van niet gemeenteleden
    en gemeenteleden die niet financieel  
    aan de instandhouding van de gemeente
    bijdragen waarbij gebruik wordt
    gemaakt van de diensten van de plaat-
    selijke predikant of diens plaatsvervanger
   
€ 440

8. Begrafenissen van gemeenteleden
    die financieel aan de instandhouding
    van de gemeente bijdragen.
Gratis

9. Verhuur aan koren en Muziekgroepen
    Per dagdeel  € 100
   
    Huur voor een avond uitvoering
    van koren of muziekgroepen  € 160


10.Exposities per week
•     in de periode 1 april tot 1 oktober   € 110
•     in de periode 1 oktober tot 1 april   € 220

11.Vergoedingen die in rekening worden gebracht
      voor het verlenen van diensten
      Door koster en organisten per dienst.

      CD opname   € 25
      Koster           € 60      
      Organist        € 60


NB
Met bijzondere groepen en muziek festivals
zijn aparte overeenkomsten getroffen.
COS

Afspraken over het gebruik van het Cultureel Ontmoetingscentrum Schiermonnikoog (COS) kunt u maken Mevrouw B. Chanowski, per E-mail: info@cultureelschier.nl en basja@cultureelschier.nl

De grote zaal van het Ontmoetingscentrum biedt plaats aan 380 mensen.
Het centrum beschikt over een ruime foyer met een goed uitgeruste keuken en er zijn meerdere toiletten. Mogelijkheden voor gebruik van een beamer, moderne licht- en geluidsinstallatie.
Huurtarieven nader overeen te komen.

Got Tjark
Ds. Hundlungiuspad 8


Cult. Ontmoetingsscentrum
Langestreek


RK kapel St. Egbert
Badweg 69